TA ĐI
Ta đi về, về với Cha Ông
Ta đi về, về với non sông
Với Đồng Bào
Với giống nòi dòng giống Lạc Long
Với Cội Nguồn truyền thống anh linh
Ôi Việt Nam
Ôi non nước quê hương
Mấy nghìn năm vang vọng yêu thương
Sông núi ơi
Đất trời mây gió
Biển đảo ơi , sóng mãi yêu bờ
Trăng lên gác núi, nắng về trời tây
Quê hương đẹp lắm biết bao
Non cao bóng xế, chim bay lưng đèo
Khói lam theo gió tìm diều
Đèo mây lớp lớp chân trời xa xa
Cánh đồng cò trắng bay qua
Phố chen chúc phố, người chen chúc người
Đời ta cảm thấy tuyệt vời
Ta đi trong ánh son vàng mùa xuân
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————-