ĐỔI ĐỜI VIỆT NAM

ĐỔI ĐỜI VIỆT NAM

Rồng Tiên bừng dậy đất trời
Non sông đất nước đến hồi nở hoa
Những ai vì nước vì dân
Vì Nguồn vì Cội lưu danh muôn đời
Một ngày ca ngợi Cội Nguồn
Nghìn thu tỏa sáng thơm lừng tánh danh
Giá trị việc làm hôm nay
Mai sau con cháu phước muôn vạn tần
Gieo nhân tốt đẹp viên thành
Đó là quy luật chuyện thường xưa nay
Cội Nguồn chung hiệp chung xây
Việt Nam nhất định trổ sanh thái bình
Việt Nam nhất định sang giàu
Việt Nam nhất định đổi đời Việt Nam
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s