TRỌN LÒNG HIẾU TRUNG-1

TRỌN LÒNG HIẾU TRUNG

Thức dậy đi con, Quốc Tổ đã về
Văn Hóa Cội Nguồn, bừng bừng tỏa sáng
Thức dậy đi con, Rồng Tiên phất phới
Khắp sơn hà, chung lối cứu nước non
***
Con ơi thức dậy đi con
Theo chân Quốc Tổ hiếu trung một lòng
Kìa tiếng gọi Cội Nguồn cùng khắp
Vang núi sông, nung nấu chí nhân
Cho đời vững bước đi lên
Làm nên lịch sử anh linh hào hùng
Thức dậy đi con
Giặc đã đến nhà
Biển đảo không còn
Khắp toàn dân, căm hờn lòng sôi sục
Thà chết đi, quyết không hề chịu nhục
Ngẩng cao đầu, thề quét sạch ngoại xâm
Quyết sống chết, lòng vì nước vì dân
Đừng ngủ nữa, con ơi mau thức tỉnh
Trọn hiếu trung, và cũng đầy bản lĩnh
Cùng chung tay, càn quét lũ bất nhân
Kẻ phản nòi, cùng ác quỉ xâm lăng
Theo con đường Quốc Tổ đã vạch ra
Theo con đường truyền thống của Ông Cha
***
Phen nầy quét sạch yêu ma
Phen nầy dựng lại sơn hà nước non
Con ơi con, thức dậy đi con
Ngoài kia sông núi, nước non đang chờ
Vua Hùng Quốc Tổ đã về
Theo chân Quốc Tổ trọn lòng hiếu, trung
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s