HẠNH PHÚC NÀO HƠN

HẠNH PHÚC NÀO HƠN

Hạnh phúc nào hơn, theo chân Quốc Tổ
Noi gương theo người, cứu khổ chúng dân
Quyết ra tay, diệt trừ loài ác quỉ
Cứu nước non, thoát khỏi giặc ngoại xâm
Dân tộc Việt, hơn nghìn năm khốn khổ
Biết bao phen, vì bè lũ ngoại bang
Chúng cỡi đầu, súng gươm luôn kề cổ
Sống nhục hèn, mất tự chủ lầm than
***
Cảnh nô lệ, nát tan Dân Tộc Việt
Đầy thương đau, tê liệt sự sống còn
Đời vinh quang, không cúi đầu tự chủ
Lời kinh thơ, biết bao lời nhắn nhủ
Lìa Cội Nguồn, còn chi nữa vàng son
***
Theo chân Quốc Tổ Hùng Vương
Thi nhau quét sạch ác gian phen nầy
Theo chân Quốc Tổ về trời
Theo chân Quốc Tổ xây đời ấm no
Không còn nô lệ tự do
Dân giàu nước mạnh an vui thái bình
Việt Nam con cháu Tiên Rồng
Không theo Quốc Tổ thời còn theo ai
Xây đời mới , xây tương lai
Cho non cho nước vững yên trường tồn
Không ai xứng đáng hơn người
Vua Hùng Quốc Tổ biển trời công ơn
Hạnh phúc nào hơn
Hạnh phúc nào hơn
Theo chân Quốc Tổ hiếu trung vẹn toàn
Nhân , nghĩa cũng trổ hoa vàng
Còn gì hơn nữa, theo Vua Hùng lên tiên
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn,
————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s