ĐỨC TÍNH CAO CẢ

ĐỨC TÍNH CAO CẢ

Người cầm nắm lèo lái con thuyền vận mệnh đất nước, phải là người có tấm lòng rộng lớn, phải nói là Đại Từ Đại Bi. Thương yêu tất cả dân tộc Việt Nam. Dù ở trong nước hay ở ngoài nước. Cộng Sản, Quốc Gia cũng như nhau, Đạo Giáo Tôn Giáo cũng thế.
– Người cầm nắm lèo lái con thuyền vận mệnh dân tộc, không hại bất cứ ai, cho dù ai đó chê bai bừa bác, thậm chí mạt sát, nguyền rủa những lời cay độc. Thậm chí bắt bớ đánh đập tù đày cũng không hận thù đối với những kẻ đã hành hạ mình, suốt thời gian 10 năm 20 năm.
Thậm chí giết sạch cả gia tộc mình, từ đời Ông, đời Cha, cho tới đời con. Trái lại còn tận độ những kẻ thù của mình, thương yêu họ và hết lòng tận độ họ, và luôn muốn cho họ được bình yên.
– Người làm được những điều đại nghịch cảnh ấy không phải là nói suông mà là hiện thực ?
Chính là Anh Linh Quốc Tổ lâm phàm, người đã trải qua cảnh ngộ như thế. Phải nói là vô cùng khủng khiếp nữa là khác, nhưng người không bao giờ oán hận những kẻ hại ba đời dòng họ nội ngoại gia đình Anh Linh Quốc Tổ.
Người chỉ chuyên tâm để lại cho dân tộc Việt Nam Quốc Bảo Chân Kinh và Văn Hóa Cội Nguồn, soi sáng cho dân tộc Việt Nam con cháu Tiên Rồng cho chúng ta đi. Đi trên con đường bất chiến tự nhiên thành.
– Anh Linh Quốc Tổ lúc nào cũng đặc quyền lợi đất nước trên hết, nhất là lòng thương yêu dân tộc vô bờ biến, Bằng chứng là người thương yêu kẻ thù hại người, hại ba đời dòng họ nội ngoại gia đình Anh Linh Quốc Tổ. Quốc Tổ thương yêu Quốc Gia, Cộng Sản như nhau. Qua lời truyền dạy của người.
– Người quá thấu hiểu sự lạc Cội lạc Nguồn là vô cùng tai hại, không ai là người có lỗi trong tai hại nầy, mà chỉ vì do lạc Cội lạc Nguồn mà ra.
– Dù cho dân tộc Việt Nam con cháu Tiên Rồng có thành công đến đâu, dân giàu nước mạnh đến đâu, cũng không được đánh mất Cội Nguồn của chính Dân Tộc mình thì mới đi vào trường tồn bất diệt.
Phải làm cho Nguồn Cội dựng nước giữ nước càng thêm đồ sộ uy nghi. Các thế hệ lãnh đạo trong tương lai đất nước, hãy học tập tấm lòng đại lượng bao dung Anh Linh Quốc Tổ. Đối với người hại mình, và thương yêu tất cả người dân Việt Nam. Những ai xem qua Quốc Bảo Chân Kinh, cũng như Văn Hóa Cội Nguồn thì hiểu rõ Anh Linh Quốc Tổ đã lâm phàm từ lâu tuổi người cũng đã cao và cũng sắp về Trời . Chỉ có Anh Linh Quốc Tổ mới đủ toàn năng toàn giác, làm ra những việc lớn lao như thế. Mở ra con đường cho con cháu Tiên Rồng Việt Nam đi. Đi đến thành công đại thành công. Mà không cần phải đổ máu. Vì dân tộc Việt Nam con cháu Tiên Rồng đã quá khổ. Những ai biết làm theo lời dạy Anh Linh Quốc Tổ. thì nhất định thành công, cũng như được Anh Linh Quốc Tổ quan tâm siêu độ về Trời. theo chân Quốc Tổ.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s