LÀM THAY ĐỔI VẬN MỆNH VIỆT NAM

LÀM THAY ĐỔI VẬN MỆNH VIỆT NAM

Hãy sống thật tốt đẹp, cho con cháu chúng ta bắt chước, sống không hận thù và biết thương yêu nhau. Không có cái khổ nào là khổ mãi, không có sự lạc hậu nào mà không có ngày vực dậy Văn Minh.

Dân tộc Việt Nam con cháu Tiên Rồng, hãy vì dân tộc mình mỗi ngày làm một việc thiện, nhất là lòng yêu thương, tha thứ cho nhau, đùm bọc cho nhau, dìu dắt nhau qua kiếp nạn, nhất là kiếp nạn ngoại xâm.

Thời dân tộc Việt Nam con cháu Tiên Rồng sẽ tươi mầm trở lại, gặt hái những gì chính dân tộc Việt Nam con cháu Tiên Rồng tạo ra. Hạnh phúc sẽ đến khi đã gieo được nhân thiên, tất nhiên gặt hái được quả lành.

Vì tất cả dân tộc Việt Nam đã biết chuyển đổi số mạng, theo chiều hướng mới, loại bỏ cái ác phục hồi cái thiện. Chọn những hạt giống có lợi cho tương lai, làm tươi sáng đất nước đem lại hạnh phúc cho con cháu chúng ta.

Nhất là truyền bá Văn Hóa Cội Nguồn, làm cho đất nước đơm hoa kết trái, Đa Nguyên, Nhân Quyền, Dân Chủ Tự Do, Công Bằng Bình Đẳng Văn Minh. Tiến lên dân giàu nước mạnh. Việt Nam con cháu Tiên Rồng hạnh phúc lâu dài nhờ biết chọn những hạt giống tốt gieo vào lòng người, gieo xuống quê hương Việt Nam.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s