YẾU LƯỢC CƠ BẢN SỰ KẾ THỪA

YẾU LƯỢC CƠ BẢN SỰ KẾ THỪA

Nói gì thời nói, nước Việt Nam có Nguồn có Cội. Và có sự kế thừa hàng nghìn năm Văn Hiến.
Những Văn Minh mở màng của Văn Lang Bách Việt, là cái nôi Văn Minh địa cầu.
Cụ thể như Văn Minh về lúa nước. Văn Minh về chữ tượng hình. Văn Minh về Hà Đồ Thiên Thư Dịch Lý. Văn Minh về sắt, thép, đồng, thau, Văn Minh về đồ gốm sứ, Văn Minh về trị quốc, Văn Minh thống nhất Bách Việt hùng mạnh. Văn Minh Văn Hóa Cội Nguồn, Tinh Thần lẫn vật chất, Đời lẫn Đạo.
Nhất là đi vào Đạo Luật Pháp Quyền. Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp trở thành nền Quốc Đạo Văn Lang niên đại Hùng Vương có một không hai trên thế giới, không đất nước nào sánh kịp nước Văn Lang thời đó, Văn Minh Bách Việt Văn Lang không thể kể hết ra đây được, chỉ tóm tắt mà thôi.
– Theo binh pháp Quốc Tổ truyền lại biết mình biết ta mới đi đến trăm trận trăm thắng. Không hiểu gì về Nguồn Cội của chính mình. như cây mất gốc héo cành rũ ngọn. Chạy theo xu thế ngoại bang. ca ngợi ngoại bang, lệ thuộc ngoại bang để rồi khốn khổ.
– Chúng ta là những thế hệ kế thừa, thời phải biết bảo tồn những gì mà chúng ta đã có, nhất là phải lấy đất nước làm trọng, thượng tôn Hiến Pháp. Luật Pháp, Đạo Pháp, phát huy Cội Nguồn đoàn kết dân tộc. Tạo lên sức mạnh nội lực dân tộc, chống lại ngoại xâm, cũng như bảo vệ Tổ Quốc.
Nói tóm lại: Mất đi sự kế thừa, là mất đi căn bản bền vững của một Dân Tộc. Bền vững về chủ quyền, bền vững về phát triển, bền vững về độc lập. Ngôi nhà không móng chóng đi vào sụp đổ, như cây mất Gốc cành lá héo khô, như sông mất Nguồn trơ đáy lòng sông, trăm tai nghìn họa giáng xuống. Nặng thời nô lệ mất nước, nhẹ thời chiến tranh loạn lạc tương tàn anh em nồi da xáo thịt. Lạc hậu nghèo đói khốn cùng. Mất đi thừa kế muôn đều âu lo.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————-

Giọng Đọc Bích Như

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s