ĐẢO ĐIÊN THẾ THỜI

ĐẢO ĐIÊN THẾ THỜI

Thế thời, thời thế lộn phèo
Yêu nước mà phải vào tù mới oan
Thiện tâm đem lấp vùi chôn
Giả nhân giả nghĩa lên ngôi trị vì
Trại giam thi với nhà tù
Mọc lên đầy rẫy khắp cùng nước non
Nói rằng non nước bình yên
Sờ sờ trước mắt đảo điên thế thời
Giặc Tàu xâm lấn cõi bờ
Nhà tù quá tải đi vào lấn chen
Phải chăng lạc lối Ông Cha
Mới nên nông nỗi họa tai dẫy đầy
Thế thời , thời thế lộn phèo
Trắng đen lẫn lộn, ngu hiền như nhau
Vàng ròng lầm tưởng đồng thau
Mong gì nước Việt văn minh đổi đời
Nồi da nấu thịt tương tàn
Oan oan tương báo, hận thù triền miên
Nhân nào quả nấy có sai
Gieo gió gặt bão hết mong yên lành
Về Nguồn làm lại cuộc đời
Như cây có Gốc đâm chồi nở hoa
Còn Nguồn còn Cội Ông Cha
Dân giàu nước mạnh, bài ca thanh bình
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s