GIỌT BUỒN-1

GIỌT BUỒN.

Quê hương biển cả đất trời
Núi non, đồng ruộng, sông, hồ, lũy tre
gió nghe, mây cũng cùng nghe
Giọt sầu đất Mẹ biết bao nỗi buồn
Con Mẹ khổ cực vô vàng
Giờ đây khắp nẻo đường trần ra đi
Nỗi lòng đất Mẹ thương con
Bạc đầu con sóng, héo hon rừng già
Thương con quê Mẹ héo mòn
Non sông Tổ Quốc bạc màu kém xanh
Anh em dòng giống Rồng Tiên.
Kẻ đi người ở chia ly giọt buồn
Da vàng máu đỏ cùng Nguồn.
Trăm năm phủ bóng hận thù buồn tênh
Nghìn năm phủ bóng ngoại xâm
Héo khô cuộc sống, nát tan cơ đồ
Thịt với Da cùng thể Đồng Bào.
Tay với Chân cùng một máu đào thể thân
Chân đau, Tay cũng đớn đau
Tay buồn, Chân cũng buồn theo mà buồn
Vì sao cứ mãi hận thù
Phải chẳng lìa Cội lìa Nguồn mà ra
Anh em như thể Tay, Chân.
Như chim liền cánh như cây liền cành
Cây còn gốc nở nhành xanh ngọn
Sông có Nguồn chẳng cạn chẳng khô
Ai ơi đừng bỏ Cha Ông
Bỏ Nguồn lìa Cội nát tan giống nòi
Giọt buồn len lỏi tâm hồn
Cầu cho dân tộc hiệp hòa yêu thương
Quê hương đất nước quê hương
Không còn khốn khổ vươn lên sang giàu
Không còn những giọt lệ buồn
Nước non độc lập yên bình tự do
***
VĂN HÓA CỘI NGUỒN
—————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s