ÁC TÁNH-1

ÁC TÁNH

Vui trên đau khổ người thân
Mừng trên gục ngã anh em giống nòi
Không màng kể đến Cội Nguồn
Những người như thế chẳng còn lương tâm
Gieo nhân ác nghiệp gieo nhân
Để rồi nhận lấy tai ương khốn cùng
Ác nhân ác đức đừng làm
Mới mong thoát khỏi ngục hình âm ti
* * *
Sợ sự nguyền rủa ở đời thì không nên hành ác. Đã hành ác thì khó mà bịt miệng thiên hạ chúng dân nguyền rủa.
Trăm năm bia đá vẫn mòn
Nghìn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ.

Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s