VÌ NGÀY MAI-2

VÌ NGÀY MAI

Vì là vì nước vì non
Ngày mai tươi đẹp cháu con an lành
Vì dân tộc , vì chính mình
Thoát qua đau khổ đăng trình an vui
Ngày mai giàu mạnh tự do
Ngày mai sạch bóng ngoại xâm quân thù
Vì là xóa bỏ đói nghèo
Cho non cho nước sang giàu, giàu sang
Đã là con cháu Rồng Tiên
Có đâu lệ thuộc Tàu Tây, Tây, Tàu
Vì ngày mai vì hòa bình
Không còn chia cách đồng bào anh em
Không còn phân biệt cách ngăn
Chung lo xây dựng nước non an lành
Những mất mác, quá nhiều rồi
Biết bao gian khổ đứng ngồi không yên
Lẽ phải đâu thể khan khô
Đấu tranh lẽ phải vinh quang sáng ngời
Đấu tranh đem lại cuộc đời
Mưu cầu hạnh phúc đắp bồi tương lai
Đầu tranh vì một ngày mai
Cho non cho nước nở hoa thanh bình
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————

DIỄN ĐÀN BÍCH NHƯ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s