TỈNH MỘNG LÊN BỜ

TỈNH MỘNG LÊN BỜ

Trần gian muôn nẻo, vạn đường đi
Cõi thế chưng ra, đủ li kỳ
Khoe béo, chê gầy, lời với lỗ
Hợp tan, sầu khổ cảnh chia ly
Tùm lung ngõ ngách lừa với đảo
Lắm cảnh vui, buồn, dắt nhau đi
Ngán ngẫm sự đời nơi trần thế
Tỉnh mộng lên bờ , bận mà chi
* * *
Không có cảnh khổ nào hơn, là mãi chen lấn vào những sự đời vô bổ , không đâu ra đâu. chỉ làm khổ cuộc đời, không đem lại được những gì. phung phí một đời người sanh ra nơi chốn trần gian. Không nhặt lấy được hạt giống lành. Nhầm nhặt nghiệp ác đeo mang sa đọa Hồn Linh.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s