TIẾNG MẸ RU CON-1

TIẾNG MẸ RU CON

À ơi, tiếng Mẹ ru con
À ơi non nước, nước non cõi bờ
Nghìn năm nô lệ giặc Tàu
Sống trong tủi nhục đau buồn con ơi
Trăm năm cai trị giặc Tây
Tiếng than tiếng oán dậy vang đất trời
Ba mươi năm nội chiến tơi bời
Tan đàn xẻ nghé hận thù chia ly
À ơi tiếng mẹ đi con
Về Nguồn về Cội, cứu nguy phen nầy
Trên non cuộc sống đói nghèo
Dưới biển cuộc sống tràn đầy khó khăn
Làm nhiều mà chẳng có ăn
Khốn nguy cuộc sống biết bao đau buồn
À ơi biển đảo không còn
À ơi biên giới đất liền lấn xâm
Mẹ cầu Quốc Tổ anh linh
Chỉ đường dìu dắt cứu nguy nước nhà
À ơi khốn khổ lắm rồi
Phải cùng chung sức chung lòng đổi thay
Ai theo chân giặc cao bay
Còn con mãi mãi đi theo Cội Nguồn
Sau nầy lập lại hòa bình
Thời con cũng được dự phần hiển vinh
Con ơi tiếng mẹ lời ru
À ơi con nhớ nghe theo vân lời
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s