HOA SEN MÀ LÓ ĐUÔI CHỒN

HOA SEN MÀ LÓ ĐUÔI CHỒN

Con Rắn mà giả hóa Rồng
Đến khi bể ổ, hết hồn chúng dân
Cáo già mà giả Thánh Nhân
Đến khi bể ổ hết mong bịp lừa
Hoa sen mà ló đuôi Chồn
Phật Tiên chưng hửng khó nhìn tránh xa
Bọc kim lâu cũng lòi ra
Huống chi ngọn núi gian tà chênh vênh
Thời gian giải mã bít bưng
Những gì sự thật, bày phơi trụi trần
Trăm năm bia đá vẫn mòn
Nghìn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s