HÒ HƠ ƠI HÒ

HÒ HƠ ƠI HÒ

Hò hơ ơi hò
Sang đò nầy hỡi sang đò
Qua sông lạc lối trở về Cha Ông
Hò hơ, tiếng gọi lương tâm
Mau mau trở lại mà đi về Nguồn
Ơi hò cuộc sống yên bình
Nở cành xanh ngọn đẹp lành biết bao
Theo chi lũ giặc ngoại xâm
Hiếu trung lạc lối nghĩa nhân không còn
Theo chi những kẻ gian tà
Theo chi những kẻ quên là nước non
Hò hơ tổ quốc giang san
Ơi hò gìn giữ nước non yên bình
Hò hơ con cháu Tiên Rồng
Ơi hò tỉnh giấc theo đường Ông Cha
Lập đời thánh đức thượng ngơn
Nước non đại Việt muôn năm trường tồn
Sang đò nầy hỡi sang đò
Qua sông lạc cội trở về qua sông
Đi trên truyền thống anh linh
Mở trang sử mới văn minh lẫy lừng
Hò hơ ơi hò
hò hơ ơi hò
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s