CHẲNG LO NHIỀU

CHẲNG LO NHIỀU

Đường về Nguồn Cội, chẳng lo nhiều
Nghĩa, Nhân, Trung, Hiếu, chỉ bấy nhiêu
Thế mà gặt hái, bao thiện phúc
Đạt đến Thánh Hiền thật cao siêu
Mãn trần hồn được lên thiên giới
An vui tự tại, sống tiêu diêu
Mất đi trung hiếu, nhân với nghĩa
Khó thành chánh quả, họa bám theo
* * *
Mỗi lần nghe tiếng nhạc lời thơ thời tâm hồn bay bổng như lạc đến chín tầng mây.

Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s