HIỂN LINH QUỐC TỔ

HIỂN LINH QUỐC TỔ

Mỗi lần đất nước lâm nguy
Hiển linh Quốc Tổ, cứu dân khốn cùng
Khiến cho con cháu Tiên Rồng
Đánh tan xâm lược lẫy lừng Việt Nam
Qua bao triều đại, rền vang
Ngoại xâm khiếp vía hồn kinh Vua Hùng
Anh linh kỳ lạ vô cùng
Hiển linh, linh hiển khắp cùng nước non
Nhìn xem thế cuộc Việt Nam
Không ngoài Quốc Tổ chuyển xây thế tình
Làm cho non nước sáng bừng
Nước non Đại Việt lẫy lừng biết bao
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s