ÁNH SÁNG NIỀM TIN.

ÁNH SÁNG NIỀM TIN.

Về Cội Nguồn, lòng yêu thương rộng mở
Sống bình yên, trong che chở Ông Cha
Đầy niềm tin, và tự mình giải khổ
Đường tương lai, đầy rộng mở bao la
Và nguyện rằng, đem kinh thơ truyền phổ
Làm cho người, lìa khỏi những đọa sa
Niềm an lạc, khắp nơi trên non nước
Đầy tự do, trên con đường mơ ước
Sống yên bình, trong cuộc sống ấm no
Sống mưu cầu, trong cuộc sống tự do

Ơn Quốc Tổ, đầy bao la rộng lớn
Như đất trời, nào kể hết công lao
Như mặt trời, truyền hơi ấm niềm tin
Mãi cho đời, luôn tràn ngập mùa xuân
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s