HẠNH PHÚC LÀ ĐÂU

HẠNH PHÚC LÀ ĐÂU

Sao ta vội, lìa Nguồn bỏ Cội
Cuộc hành trình, lặng lội bơ vơ
Lạc vào u tối ngẩn ngơ
Bể trần khốn khổ hư vô lạc loài
Bao tháng ngày, trên đường chen lấn
Và cuối cùng, vấn thấy trống không
Bến bờ hạnh phúc là đâu
Bao nhiêu phiền não thấm sâu vào hồn
***
Khi ta đã, trở về Nguồn Cội
Ôi không ngờ mộng đẹp nơi đây
Hạnh phúc ở trong tầm tay
Công danh sự nghiệp đắp xây vững bền
Sang giàu no ấm an lành
Không còn lạc lõng, tâm hồn an vui
Con đường trở lại cõi tiên
Theo chân Quốc Tổ mà lên cõi trời
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s