TRUYỀN THỐNG RỒNG TIÊN

TRUYỀN THỐNG RỒNG TIÊN

Hình chữ S Địa Long tươi sáng
Khắp nước non, tỏa ánh vinh quang
Đã từng đánh bại ngoại xâm
Anh linh đất Việt, nước non hào hùng
Gương bất khuất, bao đời vang mãi
Đạo Cha Ông, hùng khởi văn chương
Nêu cao phẩm chất hiếu, trung
Luôn là nhân, nghĩa không quên Cội Nguồn
Nền truyền thống, lẫy lừng thế giới
Năm nghìn năm, Văn Hiến sáng soi
Sáng bừng khí phách Cha Ông
Lẫy lừng truyền thống Rồng Tiên, Tiên Rồng
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s