MẶT TRỜI ĐẠI VIỆT

MẶT TRỜI ĐẠI VIỆT

Gương Quốc Tổ, muôn đời soi sáng
Như mặt trời, cùng khắp thế gian
Lời vàng muôn đạo hào quang
Sáng soi chính nghĩa, nước non Tiên Rồng,
Gương Quốc Tổ soi đường chỉ lối
Vượt khốn nguy, tiến tới bình yên
Con đường đoàn kết dựng xây
Hiệp hòa chung sống, thương yêu hiệp hòa
Gương tiền sử, Vua Hùng Quốc Tổ
Sống vì dân, luôn mãi vì dân
Làm cho đất nước vinh quang
Sánh cùng bè bạn,năm châu sánh cùng
Gương Quốc Tổ muôn đời tỏa sáng
Để chúng ta tiến bước đi lên
Làm cho đất nước Việt Nam,
Vang lừng khí thế vẻ vang giống nòi
Việt Nam Quốc Tổ mặt trời
Sáng soi mãi mãi sáng ngời muôn thu
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s