THOÁT SIÊU LINH HỒN

THOÁT SIÊU LINH HỒN

Lòng vì nước tâm hồn tỏa sáng
Lòng vì dân siêu thoát hồn linh
Phật, Tiên, Thánh, Chúa nơi tâm
Trong người có đủ, cần chi kiếm tìm
Một cuộc sống không làm hại nước
Một cuộc đời, không ác với dân
Vua Hùng Quốc Tổ theo chân
Không rời truyền thống dựng xây nước nhà
Đường về trời tôn thờ Nguồn Cội
Theo Vua Hùng trở lại thiên tiên
Nước non, non nước bình yên
Tiên Rồng nòi giống uy linh muôn đời
Về trời trở lại về trời
Theo chân Quốc Tổ sáng ngời anh linh
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s