QUỐC ĐẠO CON ĐƯỜNG-1

QUỐC ĐẠO CON ĐƯỜNG

Việt Nam Quốc Đạo con đường
Cội nền Văn Hiến Vua Hùng truyền trao
Quốc Đạo nào có xa đâu
Tôn thờ Quốc Tổ hành theo Cội Nguồn
Quốc Lễ, Quốc Giỗ ra đời
Chính là Quốc Đạo hiện thành đâu sai
Đời , Đạo là một viên dung
Cội Nguồn Văn Hóa sáng soi mặt trời
Con đường Quốc Tổ đi rồi
Gồm thâu Bách Tộc, dựng thời Văn Lang
Độc lập gần ba nghìn năm
Khắp trong thế giới ai hơn được nào
Đi sai một bước lầm đường
Rời xa Truyền Thống mịt mờ tối tăm
Con đường Quốc Đạo không đi
Đi theo bạo lực, càng thêm hận thù
Công danh vời vợi xa vời
Kiếm tìm lặn lội muôn trùng khó khăn
Hại nhau thời được cái chi
Lợi danh, danh lợi, chạy theo chức quyền
Đổ xô chen lấn giật giành
Phải đâu lí tưởng con đường Việt Nam
Chỉ là vô ích thiêu thân
Không mong đem lại nước non thành bình
Con đường tốt đẹp viên thành
Con đường Quốc Tổ Vua Hùng đã đi
Nhân Quyền, Dân Chủ thực thi
Công bằng bình đẳng dựng xây nước nhà
Con đường Quốc Đạo quê nhà
Chính là Văn Hóa Cội Nguồn Ông Cha
Con đường gồm đủ tinh hoa
Nhân Quyền, Dân Chủ, tự do, công bằng
Sống theo Hiên Pháp, Đạo, Đời
Văn minh đệ nhất đất trời văn minh
Con đường rực rỡ thành công
Quốc Tổ, Quốc Giỗ, Quốc Lễ, Quốc Giáo, Quốc Đạo,
Linh Thông sáng ngời
Năm châu bốn bể phục tùng
Việt Nam đệ nhất đứng đầu Việt nam
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s