LÀM CHỦ CÁI TA-1

LÀM CHỦ CÁI TA

Kinh thường dạy chúng ta
Phật trong tâm đâu ra
Nên tôn thờ Quốc Tổ
Hiếu, Trung bừng sáng tỏ
Thấy rõ lẽ Chánh, Tà
Tâm trở nên thiện lành
Hiểu rõ quỉ, yêu, ma
Từ đây làm chủ cái ta
Thắp lên ngọn đuốc sáng soi lòng mình
Tôn thờ Quốc Tổ Vua Hùng
Thánh, Thần che chở. cuộc đời bình yên
Không còn tăm tối tối tăm
Mãn trần hồn được siêu sanh về trời
Tu đâu cho bằng thiện lành
Vì dân vì nước cũng là chân tu
Phật, Tiên, Thánh, Chúa đâu xa
Cũng từ Nhân, Nghĩa, Hiếu, Trung đều thành
Tu đâu cho bằng vì người
Cứu nhân độ thế vua trời chẳng sai
Thiện lành thời được thoát siêu
Ác nhân báo quả đọa sa ngục hình
Dù cho thờ Phật khắp cùng
Ác tâm bị đọa như thường lạ chi
Dù cho thờ Chúa khắp nơi
Ác tâm cũng bị chuyển xây đọa đày
Theo chân Quốc Tổ Vua Hùng
Thương dân yêu nước về trời hồi hương
Quê người là ở cõi Tiên
Cõi trời sống mãi an vui vĩnh hằng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s