DỨT KHỔ

DỨT KHỔ

Khốn khổ gian nan, bởi lạc đường
Trôi lăn lận đận, lắm tai ương
Số phận bọt bèo, theo dòng nước
Thế thời lôi kéo, họa vấn vương
Thiên đàng mất lối, sa đường ác
Khổ ải trầm luân, những thê lương
Giác ngộ quay đầu, về Cội Gốc
Hương, đăng, trà, quả, cúng Hùng Vương.
Theo chân Quốc Tổ về thiên giới
Hết đọa hết đày, hết tử sanh
Cháu con nhờ thế mà hưởng phước
Thánh, Thần che chở mãi bình yên
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s