MƠ ƯỚC, ƯỚC MƠ

MƠ ƯỚC, ƯỚC MƠ

Nhìn ra thế giới bao la
Mới hay Nam Việt nước nhà nghèo xơ
Tôi luôn mơ ước, ước mơ
Đổi đời dân tộc lên bờ giàu sang
Mưu cầu hạnh phúc ấm no
Nhân quyền, dân chủ, tự do công bằng
Không còn thể chế độc tài
Cho dân nước Việt đổi đời văn minh
Sánh cùng thế giới năm châu
Văn minh cuộc sống, đứng đầu đức nhân
Việt Nam tỏa sáng vinh quang
Việt Nam trổi khúc nước non thanh bình
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s