CHUYỆN LẠ TRÊN ĐỜI

CHUYỆN LẠ TRÊN ĐỜI

Bảo vệ môi trường, mà có tội
Chuyện lạ trên đời, chuyện ở Việt Nam.
Lên tiếng những bất công
Ghép vào tội phản quốc
Những người lòng yêu nước
Thời coi như kẻ thù
Thử hỏi ở trên đời
Còn đâu là lẽ phải
Cuộc sống nầy, cứ mãi lao đao
Vô cảm lặng im, là chân lý đó sao ?
Muốn sống yên, thời phải câm với nín
Ôi Việt Nam, đầy khốn nguy tăm tối
Còn đâu là lẽ sống
Cảnh khốn cùng đau đớn biết là bao
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s