PHƯỚC VÔ BIÊN

PHƯỚC VÔ BIÊN

Vì nhân loại tận độ
Lòng tự tại an nhiên
Thân tâm thường toả sáng
Thiện lành kết vầy duyên
Xa con đường u tối
Trở thành Phật, Thánh, Tiên
Sống làm theo Thiên Ý
An lành phước vô biên
Đại thừa vốn thật là đây
Danh bay vạn cõi Chúa, Vua cõi trời
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s