KHÚC HÁT THƯƠNG LÒNG.

KHÚC HÁT THƯƠNG LÒNG.

Trên non thấp thoáng nàng tiên
Dưới hồ sen nở, cánh chim gọi đàn
Lòng nghe khúc nhạc Tiên Rồng
An vui hạnh phúc, yên bình ấm no
Nhưng rồi dông bão nỗi lên
Còn đâu đất mẹ quê hương yêu kiều
Chúng dân khốn khổ trăm chiều
Bấp bênh cuộc sống giặc Tàu lấn xâm
Tự do Dân Chủ xa xăm
Nhân Quyền bình đẳng vùi chôn đáy mồ
Biết bao khúc hát thương lòng
Oán than, than oán thảm sầu thê lương
Cầu mong non nước quê hương
Không còn đen tối mùa xuân lại về
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s