CÁI VUI CHỢT ĐẾN.

CÁI VUI CHỢT ĐẾN.

Nhìn đời tôi thấy vui vui
Nhất là những ánh ngàn sao hiện về
Đuốc Thần tỏa sáng sơn khê
Hào quang khắp nẻo tựu về nước non
Sao nào cũng đẹp cũng xinh
Đuốc nào cũng sáng tỏa lên ngời ngời
Sắc màu tài đức tuyệt vời
Phải chăng đất Việt đến hồi nở hoa
Việt Nam rực rỡ âu ca
Thái bình thịnh vượng biết bao đẹp lành
Tiên Rồng tung cánh biển trời
Chung tay xây dựng cơ đồ Việt Nam.
Niềm vui chợt đến trong tâm
Nước non đẹp mãi có tên Vua Hùng
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s