TIẾNG NÓI LƯƠNG TÂM

TIẾNG NÓI LƯƠNG TÂM.
Tiếng nói lương tâm, đã rền vang
Khắp cùng ngõ ngách, khắp nước non
Đạo đức vùi chôn, nhân tình lấp
Kết cuộc dẫy đầy, những gian tham
Chỉ biết vì mình, lo vơ vét
Làm cho đất nước, cảnh lầm than
Ngoại xâm, xâm lược, không nhắc đến
Địa Ngục là đây, khổ tràn lan
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s