CON NGƯỜI VIỆT NAM

CON NGƯỜI VIỆT NAM.
Con Rồng mà lại cháu Tiên.
Có đâu nhìn nước, ngả nghiêng khốn cùng
Đã là con cháu Vua Hùng.
Lại càng lên án những gì ác gian
Nhất là lên án ngoại xâm
Cướp biển cướp đảo nước non quê nhà
Đã là Nam Việt Lạc Hồng.
Thời càng tỏ rõ con người Việt Nam.
Lên án những người hại dân
Làm cho cuộc sống đau thương khốn cùng
Làm cho đất nước kiệt mòn
Bầy Sâu lũ Chuột bạo tàn vét vơ
Sống trong xu thế văn minh
Phải càng loại bỏ cứng xơ độc tài
Công bằng Dân Chủ Nhân Quyền.
Nước non Đại Việt vươn mình bay cao
Yêu nước cũng là yêu dân
Yêu non thời phải cứu nguy nước nhà
Chung tay đánh đuổi quân thù
Những tên xâm lược giặc Tàu xâm lăng
Con Rồng mà lại cháu Tiên.
Có đâu nhìn nước ngả nghiêng khốn cùng
Đứng lên nầy hỡi Đồng Bào
Quyết tâm gìn giữ nước nhà Việt Nam.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s