NGÀY HỘI

NGÀY HỘI.
Xuân đã về rồi, mai nở hoa
Việt Nam trổi dậy, khúc âu ca
Năm nghìn năm, đây là ngày hội
Rồng Tiên nhẹ bước, buổi thăng hoa
Đẹp mãi những người, vì cuộc sống
Lưu danh vận hội, thế kỳ ba
Gió xuân lân nhẹ, hồn non nước
Việt Nam tăm tối, đã đi qua
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s