VỊ VUA NÀO, TRÊN CÁC VUA CỦA VIỆT NAM ?

VỊ VUA NÀO, TRÊN CÁC VUA CỦA VIỆT NAM ?
Con cháu Tiên Rồng Việt Nam, có hiểu câu nói của Lý Thường Kiệt trước quân dân tướng sĩ đồng bào. Tạo lên sức mạnh đoàn kết dân tộc đánh bại quân nhà Tống.
Nam Quốc Sơn Hà, Nam Đế Cư
Tiệt Nhiên Định Phận Tại Thiên Thư
Có Nghĩa là :
Quốc Tổ Hùng Vương theo ý Trời lập nên nước Văn Lang đã có hơn bốn nghìn năn Văn Hiến, nay là nước Đại Việt. Vì thế con cháu Tiên Rồng Đại Việt thừa kế tiếp nối ngôi vương. Núi sông Việt Nam . Vua Nam ở. Sách Trời chia xứ sở đã đành rành.
Như vậy Quốc Tổ Vua Hùng mới thật sự là Vua Tổ của Vua Nam còn những vị vua sau nầy chỉ là những vì vua con cháu thừa kế di chí Quốc Tổ Vua Hùng mà thôi.
Lý Thường Kiệt nhờ vào câu nói Nước Nam Vua Nam Ở. Như là bản tuyên ngôn độc lập giữ vững giang san. Đất nước mà Quốc Tổ Vua Hùng đã khai dựng lên.
Với câu nói vững Gốc còn Nguồn như thế đã tạo lên sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, đánh bại quân xâm lược.
– Ông OBama : TT Hoa Kỳ tuy là người ngoại quốc, nhưng hiểu rõ lời nói của Lý Thường Kiệt . cũng như biểu tượng Trống Đồng thời đại Hùng Vương. Thời đại mà dân tộc Việt Nam phải luôn ghi nhớ.
Đấu tranh cho Dân Chủ , Nhân Quyền chỉ là đấu tranh cho cuộc sống công bằng bình đẳng tự do. Chưa phải là đấu tranh vì non sông tổ quốc. Có thể nói đấu tranh vì non sông tổ quốc thời Quốc Tổ Vua Hùng chính là trụ cột biểu tượng cho sự đấu tranh đó, gắng liền với đấu tranh Nhân Quyền Dân Chủ.
Có thể nói tôn thờ Mác Lê là đi ngược lại lời Tuyên Ngôn thừa kế di chí Quốc Tổ của Lý Thường Kiệt. Vua Hùng không tôn thờ, mà tôn thờ người ngoại ban. Là điều sai lầm lớn, cái sai lầm dẫn đến thảm họa không sao lường được. Vì Tổ Quốc non sông nầy, cũng như dân tộc Đại Việt không phải của Mác Lê. Cũng không phải của đảng phái nào cả. Non sông Tổ Quốc nầy, dân tộc Đại Việt nầy đã có năm nghìn năm Văn Hiến. Nói cho đúng thời con cháu Tiên Rồng Đại Việt chúng ta phải biết tôn thờ Quốc Tổ, thừa kế những gì Cha Ông đã để lại cho chúng ta.
Điều đáng nói ở đây, có lẽ TT Hoa Kỳ O Ba ma là người bạn tốt nhắc nhở chúng ta dù đấu tranh kiểu gì đi nữa nhưng không được rời xa Nguồn Cội , phải tôn thờ người dựng lên nước Văn Lang, nay là nước Việt Nam, thời đại rực rỡ Hùng Vương.
TT Hoa Kỳ Ông OBama: dẫn thơ.
Nam Quốc Sơn Hà của Lý Thường Kiệt, cũng như Trống Đồng Đông Sơn thời đại Hùng Vương. Trong diễn văn trưa 24- 5- 2016
* * *
VĂN HÓA CỘI NGUỒN
——————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s