SỐ TRỜI ĐÃ ĐỊNH

SỐ TRỜI ĐÃ ĐỊNH.
Lâm nguy trời hại mới nguy
Cơ trời xuất hiện, thiên tai chẳng lành
Cơ trời cũng đã báo điềm
Khắp trong cuộc sống, khắp cùng nạn tai
Cơ trời vận hóa chuyển xây
Lượt lần xuất hiện đổi thay vận thời
Xuân về thay thế Đông tàn
Ý Trời đã thế chống kình được sao
Đôi dép còn có số thay
Huống chi thời thế khác chi, số trời
Cái gì cũng có ngày tàn
Khó mong tránh khỏi tuần hoàn chuyển luân
Số trời đã định huyền cơ
Không ai cải được xưa nay bao điều
Mưu sự do người.
Thành sự do Thiên.
Thuận Trời thời được bình yên
Nghịch Trời nhất định tiêu tan chẳng còn
Cơ Trời đã chuyển Đông tàn
Thuận Trời mà sống thế thời mùa xuân
Ôm Đông giữ lấy mất khôn
Lại còn mang họa vùi chôn cuộc đời

Văn Hóa Cội Nguồn
————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s