CHÚ GIẢI: KIẾN THÁI BÌNH ĐÃ RÕ, KHÔNG NHỮNG ĐÃ RÕ MÀ CÒN HIỆN THỰC, ĐANG ĐI VÀ ĐÃ ĐẾN.

CHÚ GIẢI:
KIẾN THÁI BÌNH ĐÃ RÕ, KHÔNG NHỮNG ĐÃ RÕ MÀ CÒN HIỆN THỰC, ĐANG ĐI VÀ ĐÃ ĐẾN.

Dân tộc Việt Nam con cháu Tiên Rồng, đến lúc nầy lần lượt Hồi Hương Trở Về Cội Nguồn. Trong nước cũng như ngoài nước tôn thờ Quốc Tổ, Đoàn kết dân tộc anh em.
– Đã hồi hương trở về Cội Nguồn tôn thờ Quốc Tổ, thời làm gì có chuyện. Cộng Sản giết Quốc Gia. Hay Quốc Gia giết Cộng Sản. Mà là hòa hợp dân tộc hàn gắn lại tình yêu thương nòi giống Tiên Rồng, do cuộc thế tạo ra bao năm chia cách. Làm tan nát đất nước mà Cha Ông để lại hàng nghìn năm Văn Hiến.
– Cộng Sản, Quốc Gia đã hồi hương trở về Cội Nguồn tôn thờ Quốc Tổ, Sống theo Hiến Pháp Luật Pháp Minh Chính, Thể Chế độc tài dần dần sẽ không còn, chuyển sang Thể Chế Đa Nguyên, Nhân Quyền, Dân Chủ. Lẽ đương nhiên người có đức có tài sẽ được dân chúng bầu lên, lo cho dân cho nước.
Tóm lại :
– Cộng Sản Hồi Hương Về Nguồn Tôn Thờ Quốc Tổ
– Quốc Gia Hồi Hương Về Nguồn Tôn Thờ Quốc Tổ
Thời Cộng Sản Quốc Gia chỉ là anh em một nhà, Thời làm gì có chuyện Cọng Sản giết Quốc Gia, Hay Quốc Gia giết Cộng Sản. Mà là chung tay xây dựng đất nước, cũng như chống trả lại quân thù xâm lược.
Có nghĩa là hiện giờ thế lực nào đã xâm lược chiếm biển đảo đất nước Việt Nam, cũng như có mưu đồ thôn tính đất nước Việt Nạm.
– Như vậy Kiến Thái Bình đã rõ, và trở thành hiện thực, vì dân tộc Việt Nam con cháu Tiên Rồng hồi hương về Nguồn mỗi ngày một đông, Đến giờ nầy phải nói là đi đến phong trào hồi hương trở về Nguồn Cội . Không thể nào đi ngược lại Văn Hóa Cội Nguồn được nữa. Và mãi mãi đi trên con đường Văn Hóa Cội Nguồn, đi đến thành công đại thành công trên con đường Thái Bình An Lạc. Ý Trời đã thế, thời phải thế không ai có thể làm khác được, Thế giới vô cùng bất ngờ ngạc nhiên, ca ngợi dân tộc Việt Nam. Nhất là Bắc Hàn, Nam Hàn học hỏi Việt Nam ở điểm hồi hương trở về Cội Nguồn nầy.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s