TRẦN GIAN BỂ KHỔ

TRẦN GIAN BỂ KHỔ.

Đã gọi trần gian, là bể khổ
Lao đao vất vã, mấy an vui
Biết chấp nhận, những gì trắc trở
Bớt buồn phiền, khi gặp rủi xui
Kìa hoa Sen, trong bùn rực rỡ
Kìa hoa Mai, cho hơi thở mùa xuân
Hãy quên đi, những nỗi buồn vô bổ
Hãy mở lòng, đón nhận ánh bình minh
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s