NGƯỜI YÊU NƯỚC

NGƯỜI YÊU NƯỚC.
Người yêu nước, anh hùng bất khuất
Ánh hào quang, tỏa khắp non sông
Làm cho quân giặc khiếp kinh
Hãi hùng gian ác, anh linh ngút trời
Người yêu nước, như nguồn suối mát
Tuôn chảy về, làm sống lương tâm
Không còn vô cảm lặng im
Không còn khô héo, tình thương con người
Người yêu nước, như luồng gió mát
Luôn cho đời, xanh tốt, tốt xanh
Bừng bừng khí thế hùng anh
Ngoại xâm khiếp vía yêu tinh rụng rời
Người yêu nước, như đại ngàn, biển cả
Như trời cao, như mây phủ khắp nơi
Giặc thù không đánh tự lui
Trăm triệu người yêu nước khiếp kinh giặc thù
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s