CHỪNG NÀO ?

CHỪNG NÀO ?
Có người hỏi rằng
Chừng nào nước Việt
Mới được bình yên
Tôi liền nói thưa
Chừng nào dân chúng
Không quên truyền thống
Tôn thờ Quốc Tổ
Cùng nhau đánh đuổi
Giặc thù ngoại xâm
Chừng ấy non nước Việt Nam
Không còn khốn khổ bình yên thái bình
Việt Nam đổi mới chuyển mình
Ba miền đất nước đồng hành tung bay
Dân giàu nước mạnh từ đây
Nhân Quyền, Dân Chủ, Tự Do công bằng
Việt Nam tỏa sáng bừng bừng
Đồng Bào một Cội, quây quần đoàn viên
Việt Nam vị thế lên tiên
Anh em bè bạn năm châu vui vầy
Cội Nguồn chủ nghĩa Đại Đồng
Thiên Quyền Nhân Chủ, lẫy lừng muôn năm
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s