LOẠI BỎ

LOẠI BỎ

Những ai là người Việt Nam phỉ báng Cội Nguồn, không tôn thờ Quốc Tổ, thậm chí xem thường Quốc Tổ. Những người như thế không xứng đáng là con dân Việt Nam phạm vào bốn trọng tội Bất Trung, Bất Hiếu, Bất Nhân, Bất Nghĩa. Tự mình tước bỏ cái quyền làm chủ đất nước, ai dựng lên đất nước cho mình làm chủ trong khi chính mình phỉ báng Cội Nguồn chối bỏ Quốc Tổ. Tự mình đánh mất sự kế thừa những gì mà Ông Cha truyền lại.
Con cháu Tiên Rồng không dại gì khi biết những kẻ ấy là kẻ phản nòi phỉ báng Cội Nguồn, xem thường Quốc Tổ mà còn đặt niềm tin vào họ. Bầu họ lên làm lãnh đạo không khác gì tự mình nạp mạng cho yêu tinh quỷ dữ.
Những người có tài chúng ta không phí bỏ, mở rộng con đường làm ăn kinh tế cho họ, để họ đóng góp cho quê hương đất nước theo những gì Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp cho phép.
Xây dựng bộ máy Quốc Đạo, bộ máy Chính Quyền trong sạch là cốt lõi cho sự bình yên, kéo dài độc lập, cũng như sự cường thịnh của Dân Tộc. Binh Pháp Lập Quốc, Trị Quốc là như vậy.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s