LẮM TAI ƯƠNG

Khốn khổ gian nan, bởi lạc đường
Lạc vào u tối, khổ thê lương
Số phận bọt bèo, theo dòng nước
Nghiệp trần lôi kéo, lắm tai ương
Thiên đàng mất lối, sa đường ác
Luân hồi sanh tử, lạc muôn phương
Hãy về Nguồn Cội, đường chánh giác
Tốt đời đẹp đạo, tốt niềm thương
Thiên đàng trở lại, đường siêu thoát
Dứt đọa hết đày, sống bình yên
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————-