NGHIỀN NGẪM SỰ ĐỜI

NGHIỀN NGẪM SỰ ĐỜI

Suy tư nghiền ngẫm sự đời
Bao giờ nước Việt ngóc đầu đi lên
Nghĩ đời càng nghĩ càng đau
Nước non, non nước kém ai bao giờ
Cũng sông cũng biển núi rừng
Biết bao khoáng chất vô cùng biết bao
Nhân tài thời chẳng thiếu chi
Dư thừa là khác biết bao người tài
Cũng do lạc Cội lạc Nguồn
Thành ra khốn khổ trăm bề lao đao
Độc tài từ đó mà ra
Tranh giành quyền lực hại nhau tan tành
Nồi da xáo thịt chôn vùi
Khốn nguy nước Việt rơi vào ngoại bang
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s