PHẢI ĐÂU LÀ VÔ CHỦ

PHẢI ĐÂU LÀ VÔ CHỦ

Ta vẫn nghe, trong lòng luôn cuộn chảy
Dậy lòng ta, luôn trăn trở nước non
Dân tộc nầy, phải đâu là vô chủ
Giống Rồng Tiên, lừng lẫy mấy nghìn năm
Một đất nước, vang rền Ông Quốc Tổ
Đấng con Trời, anh cả Phật, Thánh, Tiên
Một đất nước, chủ quyền từ muôn thuở
Từ dựng non, rạng rỡ nước Văn Lang
Lũ ngoại xâm, biết bao lần kinh hoảng
Không còn thây, khi xâm lược Việt Nam
Một dân tộc, giống da vàng máu đỏ
Máu Việt Hùng, bất tử mãi rền vang
Tổ quốc nầy, luôn luôn là có chủ
Mãi kế thừa, tiếp nối chí Cha Ông
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s