ĐỀ 94

ĐỀ 94

Văn Học Nghị Luận

Xây dựng một xã hội tốt đẹp, môi trường lành mạnh không phải chỉ chú trọng về mặt vật chất hữu vi, mà cả Vô Vi như: Trong lành về Ý Thức, Nhận Thức hiểu rõ lẽ thiện và điều ác, cũng như Nhận Thức về Văn Hóa không độc hại, cuộc sống có Nhân Văn, biết yêu thương đồng loại, ứng xử có Văn Hóa…

Để có một cuộc sống Văn Minh về Vật Chất, trong lành về Ý thức, Nhận Thức, Sống không ô nhiễm, sống có Đạo Đức, giao tiếp có Văn Hóa. Chính là chìa khóa là kim chỉ nam đưa đất nước đi lên sánh vai cùng các bạn bè năm châu.

Một Dân tộc Văn Minh không chỉ chú trọng về sự làm giàu, mà còn phải biết chú trọng về môi trường, cũng như về mặt Tư Cách, Nhân Cách con người Đạo Đức xã hội gắn bó giữa sự giàu sang Vật Chất Hữu Vi, song hành cùng đối nhân xử thế Vô Vi.

Xây dựng một môi trường sống lành mạnh, khác với xây dựng trào lưu của một sự kiện giai đoạn lịch sử. Ví dụ: Xây dựng môi trường sống lành mạnh, không ô nhiễm không khí, không ô nhiễm môi trường sống, cạnh tranh công bằng bình đẳng để rồi cùng nhau phát triển, đưa xã hội đất nước vươn lên. Xây dựng trào lưu của một sự kiện giai đoạn lịch sử ví như xây dựng Chế Độ Thể Chế độc tài, độc trị, nó chỉ tồn tại một thời sau đó bị nhân loại chán ghét vứt bỏ không thương tiếc.

Sự nhận thức về môi trường sống trong lành, không đơn giản nhận thức ở bề ngoài, mà cần phải nhận thức sâu sắc về mặt lâu dài có khi đến cả hàng trăm năm. Sự sống con người không chỉ để sống mà còn biết hưởng thụ, do thành quả con người tạo ra, không phải sống để đau để bệnh, mà phải biết làm cho sống khỏe về thể chất lẫn tinh thần.

Sự trong lành không ô nhiễm không khí, không ô nhiễm môi trường về rác thải, cũng như do hóa chất độc hại gây ra, để làm được điều nầy không phải chỉ một bộ phận hay phần ngành nào làm được, mà phải có sự nhận thức về vệ sinh môi trường của mỗi người Dân mọi tầng lớp xã hội. Sẽ làm nên cuộc sống trong lành an vui hạnh phúc.

Cuộc sống luôn nhắc nhở chúng ta, con người, thiên nhiên, và môi trường sống, luôn gắn liền mật thiết với nhau, nếu chúng ta phá hoại chỉ cần một trong ba thời con người khó tránh khỏi hậu họa.

Sự tai họa đem đến cho con người phần lớn là do con người. Không hiểu rõ về chu kỳ biến động thiên nhiên, như nắng hạn, mưa bão. Không biết cách phòng tránh thiên tai nên mới xảy ra tại họa, đáng lý không bao giờ xảy ra, cũng như sự sa thải ô nhiễm của nhà máy, làm ô nhiễm không khí, sử dụng hóa chất vô tội vạ, vứt bừa bãi rác thải tàn phá môi trường. Đó là nói về Hữu Vi, còn nói về Vô Vi. Một khi con người Đạo Đức xuống cấp trầm trọng thời tàn phá môi trường sống ghê gớm hơn nữa. Hỗn loạn chính trị, trộm cướp dẫy đầy, tệ nạn xã hội xì ke ma túy v.v..

Chúng Ta đang sống trong thế giới Văn Minh hiện đại chúng ta cần hiểu rõ vai trò tốt xấu đều do con người gây ra Và cũng chỉ có con người mới giải quyết được vấn đề xã hội, làm chủ vai trò xã hội. Chuyển hóa xã hội theo một định hướng mà con người cần phải lựa chọn. Bảo vệ môi trường sống nâng cao Dân trí là việc làm không những cấp bách, hạn chế và dập tắt những mầm mống làm hại môi trường, phá hoại không khí trong lòng. Phá hoại Đạo Đức truyền thống Ông Cha.

Đất nước chúng Ta đang trong những ngày hồi sinh nhận thức về hữu vi, về Vô Vi. Văn minh Vật Chất đi đôi văn minh Tinh Thần. Giả sử có một đất nước nào đó, không có sự nhận thức về môi trường sống. Cứ thi nhau làm ô nhiễm không khí, các nhà máy cứ thi nhau xả thải hóa chất độc hại tàn phá môi trường, người dân sử dụng hóa chất độc hại bừa bãi. cũng như vứt rác thải vô tội vạ. Cũng như không cần Nhân Cách Sống, sống giả dối, sống lường gạt, say sưa hút chích, trộm cướp, những gì có lợi cho bản thân thời làm không cần biết thiệt hại đến người khác. Thử hỏi đất nước đó sẽ ra sao?

Một môi trường sống mà nhiều độc hại như vậy chính là xã hội chết, cuộc sống dẫy đầy tai họa chính do con người gây ra.

Văn Học Nghị Luận: Là Văn Học nghiên cứu, thảo luận, bàn luận, phân tích. Làm sáng tỏ hàm ý sâu sắc của văn Hóa. Được mệnh danh là Văn Học cá chép hóa Rồng. Từ phàm phu bình thường trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Một Dân Tộc bình thường trở thành Dân Tộc phi thường. Dân Tộc Thần, Thánh.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s