CHẲNG CÒN MỘT TÊN

CHẲNG CÒN MỘT TÊN

Tiếng nói Lương Tâm đã bùng lên
Thắp sáng Lương Tri, xóa tối tăm
Lên án tội ác, quân xâm lược
Gian manh xảo trá, hại chúng dân

Chúng đã từng, lược xâm biên giới
Gieo kinh hoàng, chết chóc đau thương
Sát hại phụ nữ, trẻ em
Phơi thây đầy đất thảm thê vô cùng
Chúng chém giết, Dân lành vô tội
Chúng là loài, xâm lược yêu tinh
Tiêu diệt nòi giống Việt Nam
Cướp đi đất nước giang san cõi bờ
Bọn xâm lăng, bạo tàn hung ác
Cướp nước non, tàn phá quê hương
Chà đạp đất nước Việt Nam
Nhục nầy không thể lặng im đứng nhìn
Đứng lên tiêu diệt quân thù
Vùi chôn tất cả không còn một tên
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s