NHỚ VỀ NAM VIỆT

Nhìn trời đổ hạt mưa tuôn
Nhớ về Nam Việt lòng buồn miên man
Mùa đông mưa ngập nước xang
Gió lùa rét lạnh sang ngang con đò
Làng quê bao phủ một màu
Mưa rơi trắng xóa đường làng quạnh hiu
Nước trôi mây phủ giăng giăng
Lờ mờ vài bóng mấy thằng lội mưa
Xa xưa năm ấy xa xưa
Lẽ loi chiếc bóng cô đơn một mình
Nhìn mưa đổ giọt lệ sầu
Ngậm ngùi nhớ lại lòng buồn biết bao
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————