DẠI LÀM SAO

DẠI LÀM SAO

Nghĩ đời lộn ngược dại làm sao
Rồng thời vứt bỏ, rắn mang vào
Phụng đẹp như tiên, lại quên mất
Ôm gà ngồi khóc, khổ lao đao
Truyền thống Rồng Tiên không nhớ đến
Ngóng trông tà thuyết, ước với ao
Sống dại sống khờ, sống ngu dốt
Khổ chồng lên khổ, biết là bao
Thử hỏi lại mình sao chẳng thấy
Bỏ Nguồn bỏ Cội tốt được sao
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s