NGỌN ĐUỐC THẦN

Trong đem tối bão bùng sóng gió
Đã bừng lên, bao ánh đuốc soi
Đuốc Thần ngọn đuốc vì Dân
Sáng ngời chân lý sáng soi dẫn đường
Những ánh đuốc, không hề lụn tắc
Vẫn sáng ngời, đêm tối trong đêm
Đuốc Thần ánh đuốc thiêng liêng
Đi trong bão tố cuồng phong mịt mù
Dù vùi dập thế nào đi nữa
Ngọn đuốc Thần vẫn tỏa hào quang
Dẫn đường chỉ lối cho Dân
Vượt qua nguy khốn đến nơi yên lành
Ngọn đuốc Thần, ngọn đuốc Thần
Ngọn đuốc sáng mãi trong lòng nước non
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————————-