BÀI HỌC CÁ NƯỚC

Nước còn thời Cá lo chi
Tha hồ mà hưởng mà bơi tha hồ
Còn Dân thời còn chính quyền
Mất Dân cạn Nước còn gì đi tiêu
Nước độc thời Cá lăn queo
Dân độc quyền cũng đi tiêu quan quyền
Nước sâu béo Cá sự thường
Nước cạn khô đáy Cá còn được đâu
Nước mà thiện đức trong veo
Thi nhau Cá hóa Rồng Tiên, Tiên Rồng
Cá khôn tìm nước sống còn
Cá dại ngu khờ hại nước hại Dân
Bài học để lại ngàn xưa
Bài học Cá- Nước, cao thâm để đời
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————————