RỘN TIẾNG ÂU CA

RỘN TIẾNG ÂU CA

Gà đã gáy bình minh gần sáng
Thức dậy đi, chào đón mặt trời
Hào quang Văn Hóa Cội Nguồn
Đem về cho cả đất trời mùa xuân
Thức dậy đi chung lo đất nước
Biển đảo kia, giặc chiếm hết rồi
Mau mau chung sức chung lòng
Đuổi quân xâm lược giữ gìn quê hương
Một ngày mới, biết bao đổi mới
Khác xa rồi, đêm tối yêu ma
Dân Ta làm chủ nước Ta
Xây nền Công Lý nở hoa thanh bình
Gà đã gáy, hãy nào thức giấc
Những mạch đời bừng sống đi lên
Bao là thành tích âu ca
Việt Nam những bước sang trang sử vàng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s